mitsubishi_logo.jpg, 24 kB mitsubishi_logo.jpg, 24 kB
 

Profil

MAXIMAL Europe, s.r.o. působí na tuzemském trhu od poloviny roku 1995. Společnost má své sídlo v Bohumíně asi 9 km od Ostravy v blízkosti přechodu do Polska. Činnost firmy je od jejího založení zaměřena na servis a prodej manipulační techniky včetně dodávek originálních náhradních dílů na různé typové řady vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků.

Firma má zastoupení pro ČR švédské firmy ATLET, jako dodavatele skladové manipulační techniky, a je subdealerem firmy Starlift s.r.o. pro prodej a servis čelních vysokozdvižných vozíků značky Mitsubishi

Informace o našich službách můžete zhlédnout na dalších stránkách. Věříme, že v naší společnosti najdete spolehlivého partnera.

Politika společnosti

Pro integrovaný systém managementu kvality, environmentu a BOZP

1) SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Našim prvořadým posláním je splnění požadavků i předpokládaných potřeb zákazníků
při zajištění trvalé prosperity naší společnosti. Spokojenost zákazníků a jejich kladné reference jsou nejlepší reklamou kvality námi poskytovaných služeb v oblasti nákupu, prodeje, servisu a pronájmu manipulační techniky.

2) KVALITA PRODUKTŮ

Pružnost, spolehlivost a špičková kvalita dodávaného příslušenství, náhradních dílů a služeb servisu za přijatelné ceny jsou hlavní důvody, proč se na nás zákazníci obracejí s dalšími zakázkami. Klademe důraz na dodržování dohodnutých termínů, množství a plnění sjednaných obchodních podmínek. Ke školení obsluh vysokozdvižných vozíků využíváme zkušené lektory a moderní školicí středisko.  

3) ZAMĚSTNANCI

Zajišťujeme školení a vzdělávání zaměstnanců zaměřené na komunikaci se zákazníkem, znalost katalogů a ceníků našich dodavatelů, technické poradenství, potupy při opravách a servisu manipulační techniky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a péči o životní prostředí.

4) KOMUNIKACE

V komunikaci se zákazníky vidíme prostředek zjišťování jejich potřeb, očekávání, spokojenosti a zavazujeme se trvale zlepšovat kvalitu nákupu, prodeje, servisu a pronájmu manipulační techniky.
 

5) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zavazujeme se plnit právní a jiné požadavky a přijímat opatření ke snižování našich environmentálních dopadů na životní prostředí, nakupovat, skladovat, pronajímat a dodávat manipulační techniku a příslušenství s minimální produkcí odpadů a likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnou legislativou.

Zákazníkům doporučujeme takovou manipulační techniku a příslušenství, které jsou bezpečné pro životní prostředí, mají dlouhou životnost a dají se recyklovat nebo ekologicky likvidovat. Při servisu a opravách dbám na důsledné třídění odpadů a jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.

V případě nutnosti budeme komunikovat o svých environmentálních aspektech s orgány státní správy, samosprávy a dalšími zainteresovanými stranami.

6) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Systematicky omezujeme nebezpečí a snižujeme rizika ohrožující bezpečnost a zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran, ovlivňovaných činnostmi a službami poskytovaných naší společností. K tomu provádíme školení zaměstnanců, seznamujeme s riziky dodavatele a návštěvy, vytváříme bezpečné pracovní prostředí, poskytujeme infrastrukturu, odstraňující namáhavou práci a plníme právní a jiné požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.